Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković na Premijerskom satu: Vlada nastavlja reformu sistema obrazovanja, raduje me da mladi dominantno vide budućnost u turizmu i poljoprivredi

Premijer Marković na Premijerskom satu: Vlada nastavlja reformu sistema obrazovanja, raduje me da mladi dominantno vide budućnost u turizmu i poljoprivredi
Datum objave: 12.12.2018 15:46 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošćuSlužba za odnose s javnošću
    
Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković saopštio je na Premijerskom satu da je povezanost obrazovanja i tržišta rada postavljena kao cilj u svim strateškim dokumentima iz oblasti obrazovanja, i da kvalitetna saradnja između poslodavaca i škola ostaje prioritet rada Vlade u ovom segmentu, te da je na tom planu preduzeto niz aktivnosti koje su dale rezultate.

„Svjedoci smo koliko su svakog dana upravo zanimanja koja zahtjevaju srednji nivo obrazovanja deficitarna i u mnogim razvijenijim zemljama Evrope, te da baš u tim oblastima postoji najviši stepen neusklađenosti ponude i potražnje. Sa druge strane, u inflaciji fakultetskih diploma, ovih ili onih zvanja, sve češće govorimo o neusklađenosti sa potrebama tržišta rada. Nerijetko veoma stidljivo govorimo i o kvalitetu stečenih znanja“ – rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je, odgovarajući na pitanje poslanika Borisa Mugoše iz Socijaldemokrata o tome koji su konkretni rezultati Vladine politike u segmentu srednjeg stručnog obrazovanja, rekao da je Vlada svjesna postojanja problema strukturne neusklađenosti na tržištu i prilično visokog obima zapošljavanja stranaca, nastavila reformu svih nivoa obrazovanja, s posebnim akcentom na srednje stručno obrazovanje.

„U tom cilju sproveden je čitav set mjera i aktivnosti, i ne samo na zakonodavnom planu. Uz podršku Privredne komore stvorene su pretpostavke da se učenici obrazuju u realnom radnom okruženju pa su i najvažnije izmjene Zakona bile usmjerene na ponovno pokretanje dualnog obrazovanja. Danas u tom sistemu, u 26 škola na teritoriji 18 opština imamo preko 250 poslodavaca i oko 570 učenika kojima je obezbijeđena i adekvatna novčana naknada za uloženi rad tokom učenja. Posebno bih istakao da je u prethodnoj i ovoj školskoj godini dodijeljeno ukupno oko 420 stipendija učenicima stručnih škola koji su se odlučili za neki od smjerova za deficitarne kvalifikacije. Sve ovo rezultiralo je činjenicom da za samo dvije godine bilježimo povećanje upisa na takozvani treći stepen za skoro 200%. (Školske 2016/17 - 566 učenika, 2018/19 - 1561 učenik)“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.

Premijer je rekao da mlađe generacije postepeno mijenjaju odomaćenu svijest da se nakon godina školovanja, za prosječnu platu, traži doživotno uhljebljenje u administraciji i podsjetio na rezultate istraživanja javnog mjenja sprovedenog proljetos za potrebe izrade Komunikacione strategije Vlade prema kojem mladi dominantno smatraju da će turizam (76,4% ispitanika) i poljoprivreda (68,5% ispitanika) kreirati dovoljno poslova za njih. „I to je ono što me raduje“ – rekao je premijer Duško Marković. Dodao je da naprednim stavovima mladi pokazuju da njihov pogled seže dalje u budućnost, da je njihova vizija Crne Gore razvojno orijentisana, i da će politike koje sprovodimo u oblastima turizma i poljoprivrede, generisati nova, kvalitetna i dobro plaćena radna mjesta za njih.

„Sa druge strane naš zadatak je da ih kroz kvalitetan sistem obrazovanja pripremimo za zahtjeve tržišta jer će kao takvi doprinositi svom ličnom napretku, i razvoju društva u cjelini“ – zaključio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.
      
  
  

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE