Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Premijer Marković u PKCG privrednicima: Bili ste jedini ili skoro jedini partneri Vlade u uspješnoj godini

Premijer Marković u PKCG privrednicima: Bili ste jedini ili skoro jedini partneri Vlade u uspješnoj godini
Datum objave: 22.12.2017 13:32 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Video Video Download Download


Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću

Fotografije: Predsjednik Vlade Duško Marković u PKCG sa privrednicima (62 MB)

  

Video: Uvodno obraćanje potpredsjednika Vlade i ministra Milutina Simovića u Privrednoj komori Crne Gore

Video: Uvodno obraćanje predsjednika Privredne komore Velimira Mijuškovića u Privrednoj komori Crne Gore

  

Predsjednik Vlade Duško Marković zahvalio se danas privrednicima Crne Gore na podršci Vladi rekavši da nesumnjivi i mjerljivi uspjesi koje je Vlada ostvarila u protekloj godini predstavljaju i uspjeh naše privrede na dobrobit građana Crne Gore.

„I za mene i za Vladu ovo je bila zahtjevna i teška godina, godina strahova da li ćemo odgovoriti ciljevima. U početku godine je prijetila ne samo nestabilnost Vlade nego i nestabilnoset Države. Naša ekonomija je bila u ozbiljnom izazovu da izgubi šansu za progres. Vlada se ozbiljno uhvatila tog izazova i danas mogu biti ne samo zadovoljan nego i ponosan onim što smo uradili. To nije samo uspjeh Vlade i administracije, to dijelim sa vama, to je bio zajednički napor“ – rekao je Premijer dodajući da ne može da kaže za sve u društvu da su dijelili sa Vladom izazove.

„Ambijent u kojem smo radili nije bio stimilativan. Najveći dio političke strukture je bio usmjeren da postavi ograničenja kako ekonomija ne bi išla u trendu u kojem smo zacrtali“ –rekao je premijer Duško Marković dodajući da je u medijima manjkalo sadržaja za ono što se dešavalo na planu ekonomije u proteklih dvanaest mjeseci.

„U takvom ambijentu smo napravili ovaj rezultat. Politička laička i medijska javnost nije razumjela ovo što smo radili. A šta smo uradili? Stabilizovali smo javne finansije; budžet se odlično realizuje; vjerujem da ćemo završiti godinu sa prebačajem plana budžeta; našu ekononiju smo značajno podigli – u prvom kvartalu rast je bio 3,2%, u drugom 5,1%, a u trećem, to je rezultat od prije sat vremena, 4,7 %. Prosječan rast za 9 mjeseci je 4,5% i Crna Gora je u ovom trenutku na petom mjestu u Evropi po nivou rasta svoje ekonomije. Da li je to podatak sa kojim treba da se ponosimo? Ja mislim da jeste. Ne zato da bismo jednog premijera učinili uspješnim ili cijelu Vladu kompetentnom nego zato što je to osnova za bolji život građana ćemu težimo. Zahvaljujem na ovom rezultatu jer mislim da smo jedino ili skoro jedino imali vas kao partnere koji ne samo da su nam ukazivali na slabosti nego su nas savjetovali kako da stvari mijenjamo, a kad to nijesmo mogli imali ste razumjevanja zašto nešto nijesmo uradili. Zato ne kažem da mi sarađujemo nego da smo partneri“ – rekao je premijer Duško Marković u Privrednoj komori Crne Gore.

Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću

Podsjetivši na preksinoćnu garanciju Svjetske banke od 80 miliona eura Premijer je ocijenio da dobijanje ove garancije nema samo finansijsku nego i političku dimenziju jer znači da je Crna Gora zavrijedila snažno povjerenje međunarodnih finansijskih institucija o organizacija prije svega Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda.

„Vjeruju u našu politiku, Fiskalnu konsolidaciju i našu sposobonost upravljanja ekonomijom. Ovo je poruka ukupnoj međunaorndoj zajednici da u Crnu Goru treba ulagati i da Crna Gora ima dobar pravni i ekonomski sistem“ – rekao je predsjednik Vlade.

Kao uspjehe u protekloj godini premijer je naveo i povećanje kreditnog rejtinga naše zemlje i napredak na listama konkurentnosti.

Predsjednik Vlade Duško Marković je najavio za narednu godinu nastavak reformi poreske administracije, još snažniju i direktnju borbu protiv sive ekonomije i parafiskaliteta, pogotovo na lokalnom nivou, i nove zakone koji će unaprijediti poslovni ambijent i ocijenio izuzetno važnim implementaciju Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

Premijer je rekao da je u Privrednojk komori treći u mandatu predsjednika Vlade.

„Na pravom sam mjestu, na mjestu koje koristi meni i mojim saradnicima kako bismo ostvarili cilj kojem težimo, cilj državne poltiike, a on se danas i u vremenu koje dolazi ogleda u kreiranju povoljnog poslovnog ambijenta, rastu naše ekonomije i boljitku za naše građane. Svaki dolazak ovdje je nova škola kako treba raditi u nastavku kako možemo činiti više kako bismo ovaj strateški državni cilj ostvarili“ – rekao je premijer zaključujući da dosadašnjia saradnja nije bila samo saradnja već partnerstvo na zajedničkom zahtjevnom poslu.

Služba za odnose s javnošću Služba za odnose s javnošću

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković rekao je da je prošlogodišnji sastanak Premijera sa privrednicima dao rezultate jer su uvažene sve primjedbe i sugestije privrede. „Rezultati su već vidljivi i dobra su onova na kojoj se mogu temeljiti privredni rezultati u 2017. godini“ – rekao je predsjednik PKCG.

On je ocijeniko da je izazov privlačenje stranih inveaticija posebno u proizvodne i prerađivačke kapacitete, da nema dileme da će se ulaganja u infrastrukturu pozitivno odraziti na crnogorsku ekonomiju i da privreda smatra da bi trebalo uvesti više podsticajnih mjera, a to znači i više podsticaja za izvoz.

„Za pohvalu su projekti Ministarstva održivog razvoja i turizma i Ministarstva ekonomije, ali to nije dovoljno“ – rekao je Velimir Mijušković.

Predsjednik PKCG je posebno naglasio važnost nacionalnog brendiranja rekavši da ono predstavlja šansu Crne Gore.

„U Privrendoj komori intenzivno radimo na projektu 'Dobro iz Crne Gore'. Treba zajednički raditi na brendiranju i promociji domaćih proizvoda“ – rekao je predsjednik PKCG zaključivši da se „duh saradnje koji se osjeća sa dvije strane“ i u Vladi i u PKCG.

Sastanku su prisustvovali i privrednicima su se obratili i potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutin Simović i ministri ekonomije, saobraćaja i pomorstva, održivog razvoja i turizma i rada i socijalnog staranja Dragica Sekulić, Osman Nurković, Pavle Radulović i Kemal Puršić

Predsjednik Vlade obratio se privrednicima još jednom, na kraju sastanka. Obraćenje je dostupno ovdje.

 

Youtube link: https://youtu.be/5OLVVAEZ23U

 

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE