Manja slova Veća slova RSS

Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

>

Intervju predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića TVCG

Đukanović: 2015. poziv za članstvo u NATO

Đukanović: 2015. poziv za članstvo u NATO
Datum objave: 04.09.2014 23:53 | Autor: Biro za odnose s javnošću

Ispis Štampaj stranicu Video Video


    
Danas je počeo radni dio NATO samita, na poziv generalnog sekrerata NATO-a Andersa Fog Rasmusena. Samitu prisustvuje i delegacija Crne Gore koju predvodi predsjednik Vlade Milo Đukanović. U Kardifu je Andrija Nikolić. Šta se čulo prvog dana samita? 

ANDRIJA NIKOLIĆ 

U Velsu je u Seltic Manuru počeo 26 po redu NATO samit na kojem učestvuje i crnogorska državna delegacija predvođena predsjednikom Vlade Milom Đukanovićem. Premijer je u ovom trenutku pored mene i kazaće nam kakvi su prvi utisci koje crnogorska delegacija nosi sa NATO samita, i da li su ispunjena očekivanja u smislu onoga što je bila potvrda sa nedavno održanog briselskog sastanka u junu kada su Crnoj Gori nagoviještene smjernice da će se sa našom državom razgovarati intezivno i fokusirano te da ako se ispune preostali uslovi krajem 2015. mi možemo očekivati poziv za članstvo?

MILO ĐUKANOVIĆ, Vlada CG: "Želim da izrazim zadovoljstvo što je Crna Gora prisutna na ovom NATO samitu to potvrđuje samo da se crnogorsko mišljenje ćuje i uvažava na svim mjestima na kojima se razgovara o najaktuelnijim pitanjima globalne bezbjednosti i stabilnosti. Ono što je moje uvjerenje nakon današnjeg samita da je ovo poslednji samit na kojem Crna Gora učestvuje u statusu aspiranta. Sve ocjene koje sam čuo i tokom konferencije i kroz razgovore koje sam imao sa najvišim zvaničnicima zemalja članica NATO-a govore o tome da su oni registrovali progres koji je Crna Gora ostvarila, na planu ispunjavanja obaveza iz evroatlanske agende, i da vjeruju da će naša država već tokom 2015 zavrijediti poziv za članstvo. Kao što znate na ministarskoj konferenciji zemalja članica NATO-a prije par mjeseci je donesen zaključak kojim je predloženo da se kao neka vrsta presedana Crnoj Gori bez isčekivanja sledečeg samita već tokom 2015 uputi poziv nakon očekivanih rezultata koje bi napravili dalje na reformskom planu. Moje uvjerenje ponavljam da je Crna Gora napravila značajne iskorake u četiri prioritetne oblasti iz NATO agende prethodnih godina, nakon današnjih razgovora ponavljam još veće uvjerenje je da je to registrovano od strane naših NATO partnera što znači da je ostao još jedan dio posla ali i naša odlučnost i posvećenost da u predstojećih godinu dana obezbijedimoi dalji progres na svakom od ovih pitanja prije svega na pitanjima iz oblasti vladavine prava i reforme sektora bezbjednosti što će ubijeđen sam rezultirati pozivom Crnoj Gori prije kraja 2015 za članstvo. Zato smatram da imamo sve razloge da budemo veoma zadovoljni daljim progresom koji Crna Gora ostvaruje na planu svoje evropske i evroatlanske integracije i vjerujem da sada možemo sa sigurnošču predvidjeti da će Crna Gora u kratkom roku ostvariti svoj prvi cilj i punopravno članstvo u NATO alijansi." 

Da li to znači da ste svu ovu priču koju smo čuli od vas upravo razumjeli kao uslovan poziv Crnoj Gori za članstvo u NATO imajući u vidu da ćemo biti u prilici vrlo vjerovatno da tokom 2015 dobijemo poziv za članstvo mimo redovnog održavanja NATO samita? 

MILO ĐUKANOVIĆ, Vlada CG: "Na nekinačin se može tako kazati. Ako kažemo da se pozivnice uglavnom upućuju sa samita, ako kažemo da je crnogorski slučaj presedan i da je sam samit delegirao to u nadležnosti ministara inostranih poslova zemalja članica da između dva samita tokom 2015 mogu uputiti poziv, može se kazati da je crnogrski progres, već tako vrednovan da je ostalo da se ispuni još par očekivanih i mogućih koraka u narednom periodu ,nakon čega se prepušta ministru inostranih poslova da to na odgovarajući način vrednuju i upute poziv. Tako da mislim da je bi se zaista ova situcija jedan specifičan slučaj ,crnogorski slučaj mogao podvesti pod formulaciju koju ste vi dali:" 

Očekujete li to u formalnoj potvrdi tokom završne deklaracije NATO samita? 

MILO ĐUKANOVIĆ, Vlada CG: "Upravo tako iz ukupne atmosfere, ne samo tokom konferencije koja je bila posvećena okončanju ISAF misije nego ukupne atmosfere na samom samitu, kroz ono što su rezultati komunikacije koju su ostvarili naša ministarka odbrane i ministar inostranih poslova kao i kroz mnoštvo kontakata koje sam imao na marginama samita, ne dovodim u pitanje da bi u završnom aktu ovog samita trebala biti potvrđena preporuka ministara inostranih poslova i da bi formulacija mogla glasiti ovako kako smo maločas naglasili. Dalji napredak u reformama, i mogućnost da se do kraja 2015 od strane ministara inostranih poslova zemalja članica NATO.a Crnoj Gori uputi poziv za članstvo." 

Da li to znači da ako Crna Gora tokom 2015 zaista postane presedan u NATO politici proširenja šta to znači za Crnu Goru i region zapadnog Balkana?

MILO ĐUKANOVIĆ, Vlada CG: "Za Crnu Goru rekao bih znači ubjedljivu potvrdu ispravnosti politike koju smo vodili. U susret 21 maju 2006 tražili smo da preuzmemo odgovornost za svoju budućnost i uvijek pocrtavali da je to budućnost članica evropske i evroatlanske zajednice. Danas osam godina kasnije kažemo da smo na vratima NATO-a i da smo lider koja predvodi proces evropskih integracija zapadnog Balkana. Zato mislim da je ovo najboljapotvrda , nije dovoljno samo kako mi vidimo sebe ovo je pogled drugih u odnosu na Crnu Goru i mislim da je ovo ubjedljiva potvrda ispravnosti našeg političkog kursa. Što se tiče regiona, smatram da je jako važno da se proces integracije održi u životu. Ne jednom sam kazao da je po meni integracija drugo ime za stabilnost zapadnog Balkana. Nažalost iz crnogorskog iskustva znamo da nije dovoljno imati internu stabilnost da je jako važno imati regionalnu stabilnost kako se negativnli efekti iz našeg susjedstva ne bi prelivali na naš prostor. Zato mislim da je jako važno da se održi u životu proces evropske i evroatlanske integracije kao što znate poslednji korak je naprvila Hrvatska članstvom u EU zato mislimo da je veoma dobroi da Crna Gora u bliskoj budućnosti postane članica NATO saveza, da se paralelno sa tim dinamizira proces evropske integracije i Crne Gore i drugih članica zapadnog Balkana, jer vjerujemo da će jedinio članstvom u NATO-u i u EU svih zemalja našeg regiona, region postati pouzdano stabilan time i demokratski i evropski prosperitet." 

Hvala na intervjuu. Čuli ste predsjednika Vlade i njegovo državno političko viđenje crnogorskog učešća na NATO samitu u Velsu. Više informacija ponudiću vam sjutra kada završna deklaracija NATO samita bude pripremljen dokument sa posebnim odjeljkom koji će se odnositi na integracije Crne Gore.