Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

Salko Luboder, savjetnik predsjednika Vlade za lokalnu samoupravu

Tel: +382 20 482 874
E-mail: salko.luboder@gsv.gov.me