Pitajte predsjednika

Pitajte predsjednika

SRĐAN KUSOVAC - savjetnik predsjednika Vlade, rukovodilac Službe za odnose s javnošću

Tel: +382 20 482 928
Mob: +382 67 209 222
E-mail: srdjan.kusovac@gsv.gov.me